piece na olej przepracowany

W układzie krzyżowym oba strumienie

piece na olej przepracowany
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku.

Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ.

Charakteryzuje się stosunkowo nis.