Gabinet dentystyczny Ruda Śląska

Stomatologia - za wikipiedią...

Gabinet dentystyczny Ruda Śląska
Stomatologia, dentystyka (gr.

stoma ? usta + gr.

logia ? nauka; łac.
dens ? ząb) - dział medycyny zajmujący się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej oraz ją otaczających a ta.